Saç ekimi cerrahisinde teori, saçlı deride arka ve yan bölgelerden değişik tekniklerle alınan saçların ön ve frontal bölgeye transferi ve büyümeye bırakılmasıdır. Ancak yıllardır yapılan bu prosedürde kozmetik sonuçlar yeterli olmamış ve ‘bilimsel başarısızlıkla’ anılmıştır. Ekilen alanda kıl çevresinde gözle görülür ‘çukurcuklar’ gözlenmekte ve bu da hasta ve hekimleri çekinceye sokmaktadır. Ancak son zamanlarda yeni geliştirilen mikro düzeyde teknikler bu çekinceyi ortadan kaldırmıştır. 2 Son 10 yıl içinde saç ekimi cerrahisi kozmetik devrim geçirmiştir. Ekilen alanda çukurcuklar ortadan kaldırılmış, foliküler ünite grefti ile mikroskobik düzeyde transfer sağlanmıştır. 2,5 Ayrıca donör alanın daha iyi korunması, saç çizgisi dizaynının daha iyi oluşturulması, anestezinin geliştirilmesi ve ekibin eğitilmesi gibi konularda ilerlemeler sağlanmıştır. Saç ekimi, güvenilir bir teknik olarak yüksek hasta ve hekim beklentisine cevap vermektedir. 2 Prosedürün tüm içeriğini açıklayan detaylı bilgilendirme formu hasta tarafından imzalanmalı ve hastanın onamı alınmalıdır. Hastaya detaylı bilgiler içeren kitapçıklar ve broşürler verilmeli ve okuması sağlanmalıdır. Eşlik eden tedavilerle ilgili bilgiler de verilmelidir. Gerçek saç çıkışı zamanının işlemden sonra yaklaşık 1 yıl süreceği hastaya anlatılmalıdır. İşlem öncesi, tam kan sayımı, özellikle platelet sayımı, kanama ve pıhtılaşma zamanı (protrombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı), kan şeker düzeyi ve kısa rutin biyokimya tetkikleri yapılmalıdır.

Attachment