SAÇ EKİMİNDE KLONLAMA TEDAVİSİ

sac-ekimi-klonlama-21   Klonlama kelime anlamı olarak ‘ikizleme’ demektir yani saç kökünün tıpkısının yenilerini oluşturma işlemidir. ‘Saç üretme’ olarak da adlandırılan ve geleceğin yöntemi olarak lanse edilen saç klonlama yöntemi, sınırsız sayıda saç kökü üreterek saçsız alana ekmeyi öngörmektedir. Tıbbi genetik biliminde gelişmelerin bir sonucu olarak klonlama yöntemi ciddi araştırmalar sayesinde önemli mesafeler kat etmiştir. Bu teknoloji ile saç ekimi için uygun olmayan birçok hasta, tek bir hücreden üretilecek çok sayıdaki saç köklerini ektirebilme şansına sahip olacaktır. Özellikle donör alanı yetersiz olan kişiler için uygun bir çözüm gibi gözükmektedir. Üretilen ana kök hücrelerinin ekimi işlemi de daha az travmatik olacaktır. Kişiden çok az sayıda saç kökü almak gerekeceğinden, verici bölgede oluşacak skar da çok küçük olacaktır.

Tüm bunlar daha az acı, daha az anestezi gereği, daha az zaman harcanması ve saç ekimi operasyonu sonrası düşük enfeksiyon riski anlamına da gelmiş olacaktır. Tekniğin en büyük dezavantajı muhtemelen yüksek maliyeti olacaktır. Gelecek vaat etmesine karşın saç klonlama yönteminin önümüzdeki 10 yıl içinde uygulanmaya başlaması zor gibi görünmektedir